Welkom

Overdenking van de week:

En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien:
er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg:
Kom over naar Macedonië en help ons!
Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen,
omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.

Handelingen 16: 9 en 10

Nieuwe Emmaüscursus


Dinsdag 28 oktober start er in de gemeente een nieuwe Emmaüscursus. De Emmaüscursus is een basiscursus van het christelijk geloof. Met elkaar
gaan we op een eenvoudige manier in gesprek over gedachten, gevoelens en moeiten die de cursisten hebben over wat geloven in God voor hen betekent.Deze cursus is bedoeld voor mensen die zoekend zijn, die weinig weten van de bijbel of die willen onderzoeken of de bijbelverhalen iets voor hen zouden
kunnen betekenen. Misschien bent u zo iemand of kent u zo iemand. Soms moet er iemand over een drempel heen en is het fijn als u als gemeentelid meekomt met iemand die zoekend is.Opgeven kan via Emmaus@hervormdoudbeijerland.nl

Deurbussen in oktober


In de maand oktober is de inhoud van de deurbussen in de kerken bestemd voor de Stichting steun Messiasbelijdende Joden. Sinds 1999 geeft deze Stichting steun aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Niet alleen steunt zij diverse gemeentes in Israël, maar ook schenkt zij aandacht aan lectuurverspreiding, toerusting en diaconale projecten. Meer info vindt u op de website.

Verkoopdag 2014


Op 7 juni was het rond de Dorpskerk en in het Kerkelijk Centrum Maranatha een drukte van belang. Rommelmarkt, Kinderspelen, Auto´s wassen, een veiling en andere activiteiten zorgden voor een gezellige sfeer. Gelukkig werkte het weer ook mee. Benieuwd naar een fotoreportage?
klik hier

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.
De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen. Klik hier voor verdere informatie.

Bewogen met Malawi


In oktober 2008 zijn Anneke en Martijn van den Boogaart met hun kinderen Thomas, Marije (in 2011 werd hun dochter Ruth geboren) vertrokken naar Malawi (Afrika). Martijn als adviseur voor de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika en Anneke als arts in het Ekwendeni Hospitaal. Via hun website kunt u op de hoogte blijven van hun ervaringen. Lees ook over de thuisfrontcommissie in Oud- Beijerland. Zijn er gemeenteleden die een kaartje willen sturen? Dat kan. Hier is het adres:
Martijn & Anneke van den Boogaart-Snoep
c/o Ekwendeni Mission Hospital
PO Box 19, EKWENDENI MALAWI
Zie ook de thuisfrontcommissie

Kom over de Brug


De Diaconie heeft besloten om een diaconaal project te starten voor De Overbrugging. Het project heeft de naam gekregen “Kom over de brug”. Naast hulp bij het opknappen van de Thomaskerk is financiële hulp ook zeer welkom. In de komende tijd zullen er verschillende acties worden georganiseerd waarbij wij de hulp vragen van jong en oud. De Overbrugging begeleidt jongeren in de Hoeksche Waard die op velerlei gebied zijn vastgelopen. Dit doet zij vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.