Welkom

  Overdenking van de week

Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen?
Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

Mattheüs 9: 28

Deurbus-collecte in februari


In de maand februari is de deurbus-collecte bestemd voor Stichting De Hoop. De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Rotterdam, Houten, Amersfoort en Vlissingen

Actie Voedselbank


De gehouden inzamelingsactie voor de voedselbank die door de gezamenlijke kerken is gehouden bij de supermarkten, heeft in totaal maar liefst 269 volle boodschappenkratten met producten opgeleverd!
Wij willen alle vrijwilligers en iedereen die deze actie heeft gesteund bedanken, maar bovenal dank aan de Heere die de inzet van allen heeft willen zegenen.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen. Klik hier voor verdere informatie.

Bewogen met Malawi


In oktober 2008 zijn Anneke en Martijn van den Boogaart met hun kinderen Thomas, Marije (in 2011 werd hun dochter Ruth geboren) vertrokken naar Malawi (Afrika). Martijn als adviseur voor de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika en Anneke als arts in het Ekwendeni Hospitaal. Via hun website kunt u op de hoogte blijven van hun ervaringen. Lees ook over de thuisfrontcommissiein Oud- Beijerland. Zijn er gemeenteleden die een kaartje willen sturen? Dat kan. Hier is het adres: Martijn & Anneke van den Boogaart-Snoep c/o Ekwendeni Mission Hospital PO Box 19, EKWENDENI MALAWI
Zie ook de thuisfrontcommissie

Kerstmiddag 2014


Op tweede Kerstdag organiseerde het Jeugddiaconaat van de gemeente weer de middag voor oudere gemeenteleden. De gasten hebben genoten van het programma, van de onderlinge gesprekken en het prima verzorgde kerstdiner. Een korte fotoserie is via deze site te zien.
Klik hier voor de foto´s

Kom over de Brug


De Diaconie heeft besloten om een diaconaal project te starten voor De Overbrugging. Het project heeft de naam gekregen “Kom over de brug”. Naast hulp bij het opknappen van de Thomaskerk is financiële hulp ook zeer welkom. In de komende tijd zullen er verschillende acties worden georganiseerd waarbij wij de hulp vragen van jong en oud. De Overbrugging begeleidt jongeren in de Hoeksche Waard die op velerlei gebied zijn vastgelopen. Dit doet zij vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.