Welkom

  Overdenking van de week

Vraag
Waarom wordt eraan toegevoegd: en zit aan de rechterhand van God?
Antwoord
Christus is opgevaren naar de hemel
om Zich daar te bewijzen als het Hoofd van zijn christelijke kerk,
door wie de Vader alle dingen regeert.

Heidelbergse Catechismus 19 vraag en antwoord 50

Beroepingswerk


Ds. B.L.P. Tramper uit Driesum heeft het beroep dat door de Kerkenraad van wijk West op hem was uitgebracht, aangenomen.
Zijn adres is:
Van Sytzamawei 31
9114RV DRIEZUM
Email: predikant@hervormddriezum.nl

Enquête Evangelisatiecommissie


De Evangelisatiecommissie heeft een enquête samengesteld om een indruk te krijgen hoe het missionaire werk leeft binnen de gemeente. Deze enquête is bij Kerkblad nummer 14 gevoegd. Mocht u dit formulier niet (meer) hebben, dan kunt u hier de enquête downloaden en vervolgens invullen en inleveren.
klik hier

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen. Klik hier voor verdere informatie.

Martijn en Anneke in Malawi


Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep zijn vanaf september 2008, met hun kinderen Thomas, Marije en Ruth, uitgezonden naar Malawi. Anneke werkt als arts in het Ekwendeni Mission Hospital in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder verantwoordelijkheid van de presbyteriaanse kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.
Thuisadres
Martijn en Anneke van den Boogaart
c/o Ekwendeni Mission Hospital
P.O. Box 19 Ekwendeni, MALAWI
website Martijn en Anneke
website thuisfrontcommissie

Diascoop 2015


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit nieuwe blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.
Klik hier

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.