Overdenking van de week

En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering
en vergeving van zonden gepredikt worden,  |
te beginnen bij Jeruzalem.

Lukas 24: 47


15 mei ontmoetingsmiddag ds. J. Riemersma


ds. J. Riemersma positioneert Rembrandt in de literaire en theologische context van zijn tijd. Achter de natuur en de natuurlijke werkelijkheid zag Rembrandt iets van God oplichten.

In zijn hele loopbaan was Rembrandt gefascineerd door de Bijbelse verhalen, waarin iets van dat bericht van de Overkant doorklinkt.

Rembrandt geeft geen systeem, geen dogmatiek, maar doorkijkjes naar Gods Vrederijk in het schaduwspel van menselijke situaties.

Op zoek naar schoonheid en spiritualiteit heeft Rembrandt ons juist nu veel te zeggen. Op de ontmoetingsmiddag van 15 mei zal ds. J. Riemersma een presentatie verzorgen over het geloofsleven en de schilderijen van Rembrandt.

Komt u ook? Iedereen hartelijk welkom op 15 mei 2018, aanvang 14.30 uur.


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente