Overdenking van de week

Maria zei: Zie, de dienares van de Heere,
laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.
En de engel ging van haar weg
Lukas 1: 38


Koffie uurtjes in Maranatha – woensdag 12 december


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of  het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

Het laatste koffie-uurtje van dit jaar is op op woensdagmorgen D.V. 12 december 2018. In 2019 willen we dit natuurlijk weer voortzetten, de data voor het eerste kwartaal zullen dan zijn D.V. 9 januari, 6 februari en 6 maart.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Inzamelactie Voedselbank Hoeksche WaardOok dit jaar hopen we als samenwerkende kerken weer een inzamelactie te houden voor de Voedselbank. Er zijn in de Hoeksche Waard meer dan 100 gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Het is onze diaconale roeping om hen die het nodig hebben te de helpen!

Deze actie zal gehouden worden op D.V. 14 en 15 december 2018 (vrijdagavond van 17.00-21.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur).

De bedoeling is dat steeds drie of vier personen elkaar afwisselen en ongeveer twee uurtjes flyeren en inzamelen. U snapt dat we een flink aantal mensen nodig hebben om deze actie mogelijk te maken!

Helpt u ook (weer) mee? Stuur een email met naam en telefoonnummer naar actievbkerkenhw@gmail.com en wij zullen u/jou dan inroosteren. Als er voorkeur is voor dag/dagdeel geef dit dan aan, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

Alvast dank voor uw/jou medewerking!

Namens de commissie Voedselbank,

Lieuwe Flisijn en Cor Reedijk

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente