Welkom

Overdenking van de week:

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Jesaja 40: 11

Beroepingswerk


De kerkenraad van de hervormde gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel
(wijk 1) heeft een beroep uitgebracht op ds. C. Boele. De datum van beslissen is gesteld op D.V. zaterdag 18 oktober 2014.

Verkoopdag 2014


Op 7 juni was het rond de Dorpskerk en in het Kerkelijk Centrum Maranatha een drukte van belang. Rommelmarkt, Kinderspelen, Auto´s wassen, een veiling en andere activiteiten zorgden voor een gezellige sfeer. Gelukkig werkte het weer ook mee. Benieuwd naar een fotoreportage?
klik hier

Kringleiderstraining


In Oud-Beijerland op 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2014 in K.C. Maranatha. De kringleiderstraining is een basiscursus voor leiders van open kringen. Je kunt daarbij denken aan een Scopus groep, Alpha, Emmaüs of andere groepen waar zoekers welkom zijn. In de training gaan we met het thema Leidinggeven aan de slag. Wat vraagt dat van de leider? Hoe kun je aan een sfeer van vertrouwen werken zodat mensen zich open gaan stellen voor Gods Woord en voor elkaar. Voor informatie en opgave neemt u contact op met: secretariaat@izb.nl
Voor onze gemeenteleden in Oud-Beijerland bij:
Anneke Melissant; anneke@melissant.eu; 0186-618612. Meer info…

Deurbussen in september


De opbrengst van de deurbussen in de kerken is in de maand september bestemd voor de stichting Eleos. Deze stichting verleent hulp met het doel psychisch lijden te voorkomen, te verminderen, draaglijker te maken of op te heffen. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit hun christelijke identiteit.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.
De heer W. den Tuinder en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen. Klik hier voor verdere informatie.

Bewogen met Malawi


In oktober 2008 zijn Anneke en Martijn van den Boogaart met hun kinderen Thomas, Marije (in 2011 werd hun dochter Ruth geboren) vertrokken naar Malawi (Afrika). Martijn als adviseur voor de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika en Anneke als arts in het Ekwendeni Hospitaal. Via hun website kunt u op de hoogte blijven van hun ervaringen. Lees ook over de thuisfrontcommissie in Oud- Beijerland. Zijn er gemeenteleden die een kaartje willen sturen? Dat kan. Hier is het adres:
Martijn & Anneke van den Boogaart-Snoep
c/o Ekwendeni Mission Hospital
PO Box 19, EKWENDENI MALAWI
Zie ook de thuisfrontcommissie

Kom over de Brug


De Diaconie heeft besloten om een diaconaal project te starten voor De Overbrugging. Het project heeft de naam gekregen “Kom over de brug”. Naast hulp bij het opknappen van de Thomaskerk is financiële hulp ook zeer welkom. In de komende tijd zullen er verschillende acties worden georganiseerd waarbij wij de hulp vragen van jong en oud. De Overbrugging begeleidt jongeren in de Hoeksche Waard die op velerlei gebied zijn vastgelopen. Dit doet zij vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.

Laatste berichten