Welkom

Overdenking van de week

Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig,
opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben,
van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest,
en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,

Filippenzen 1: 27

Ontmoetingsmiddag


Graag nodigen wij u uit voor de ontmoetingsmiddag in Maranatha op D.V. dinsdag 25 oktober 2016. Martijn van den Boogaart zal een presentatie verzorgen over het werk dat hij, samen met zijn vrouw Anneke, in Malawi heeft verricht. Iedereen is welkom en neem gerust uw buurvrouw of buurman mee! Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje met elkaar te maken. De inloop is vanaf 13.45 uur en de aanvang is om 14.30 uur. Voor meer informatie of vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A. Schipper (0186-616118).

Reformatieherdenking


Op vrijdag 28 oktober 2016 is er een Reformatieherdenking in de Dorpskerk van Oud-Beijerland.
Met een meditatie van ds. B.L.P. Tramper en samenzang met begeleiding van Marco Wijntje op het gerenoveerde Van Oeckelenorgel. Verder werken mee ds. J.W. van Pelt en ds. C. Boele.
Aanvang 19.30 uur.

Orgelconcerten


Afronding orgelrenovatie wordt gevierd met vier bijzondere concerten
Eindelijk is het dan zover. Na maanden ‘op halve kracht’ klinkt het Van Oeckelenorgel weer in volle glorie. De renovatie van het historisch pijpwerk van het Hoofdwerk is afgerond. En dan is er nog de smaakmaker: een nieuwe Trompet 8 voet op het Hoofdwerk. Zaterdagavond 1 oktober was er een Orgel- en Samenzangavond en op zaterdag 15 oktober was er een kooravond met het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor met dirigent Adri Poortvliet en Alex den Boer op het orgel. Dit jaar zijn er dan nog twee bijzondere concerten: zaterdag 19 november met Bastiaan Stolk en tijdens de Kerstmarkt op 10 december geeft Martin Mans ‘s middags een Kerstconcert.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.