Overdenking van de week

Zijn heer zei tegen hem:
Goed gedaan, goede en trouwe dienaar,
 over weinig bent u trouw geweest,
over veel zal ik u aanstellen;
ga in, in de vreugde van uw heer.

Mattheüs 25: 21

 


Aanmelden voor de actie Voedselbank Hoeksche Waard


Wilt u meehelpen met de actie voor de Voedselbank op D.V. 15 en 16 december?

Stuur dan een e-mail met uw naam en telefoonnummer naar actievbkerkenhw@gmail.com.

Meer info verder op deze site, zie onder.


Diaconie collecte D.V. zondag 24 november – Noodhulp Jemen


De crisis in Jemen wordt de ergste humanitaire ramp van deze tijd genoemd: twee derde van de bevolking heeft te maken met ernstige voedseltekorten, en er is sprake van een nieuwe cholera-uitbraak: in september 2018 waren er 1,2 miljoen geregistreerde gevallen van cholera. Het aantal ontheemden blijft toenemen.

In Jemen zijn 22,2 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp; 17,8 miljoen van hen kampen met voedseltekorten of ondervoeding. 8,4 miljoen mensen zijn ernstig ondervoed, waaronder 400.000 kinderen jonger dan 5 jaar. Bijna de helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan 2 dollar per dag. 16,4 miljoen mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg, waarvan 9,3 miljoen mensen acute medische zorg nodig hebben.

De aanhoudende gevechten en luchtaanvallen beperken de toegang voor humanitaire hulpverleners. Ook de import van commerciële goederen wordt verstoord. Brandstof is schaars, prijzen lopen op en openbare diensten functioneren steeds minder. De voedselcrisis verergert en het aantal ontheemden neemt nog steeds verder toe.

Met uw gift aan deze collecte kunnen we de mensen in Jemen helpen, geeft u ook ?

U kunt uw gift ook overmaken naar: Diaconie Hervormde Gemeente IBAN NL74 RABO 0351 1058 40 o.v.v. “Jemen” of geef aan deze collecte !


Ontmoetingsmiddag – dinsdag 27 november


Deze keer hoopt de heer J.P. van der Spek een presentatie te verzorgen over de stichter van Oud-Beijerland Lamoraal van Egmont en zijn dochter Sabina van Egmont. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat Lamoraal van Egmont op de Grote Markt in Brussel werd onthoofd. Uiteraard komt ook de kerkgeschiedenis uit die periode aan bod.

Ook is er een boek verschenen over deze geschiedenis met de titel ‘Het huis van Egmont en de Beijerlanden 1491-1619’ Een mooi moment om door de schrijver van het boek meegenomen te worden in het ontstaan van ons dorp!

Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken. Jong en oud zijn van harte welkom. En neem gerust uw buurman of buurvrouw mee!

De inloop is vanaf 13.45 uur, de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur.


Koffie uurtjes in Maranatha – woensdag 12 december


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of  het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

Het laatste koffie-uurtje van dit jaar is op op woensdagmorgen D.V. 12 december 2018.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Inzamelactie Voedselbank Hoeksche WaardOok dit jaar hopen we als samenwerkende kerken weer een inzamelactie te houden voor de Voedselbank. Er zijn in de Hoeksche Waard meer dan 100 gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank. Het is onze diaconale roeping om hen die het nodig hebben te de helpen!

Deze actie zal gehouden worden op D.V. 14 en 15 december 2018 (vrijdagavond van 17.00-21.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur).

De bedoeling is dat steeds drie of vier personen elkaar afwisselen en ongeveer twee uurtjes flyeren en inzamelen. U snapt dat we een flink aantal mensen nodig hebben om deze actie mogelijk te maken!

Helpt u ook (weer) mee? Stuur een email met naam en telefoonnummer naar actievbkerkenhw@gmail.com en wij zullen u/jou dan inroosteren. Als er voorkeur is voor dag/dagdeel geef dit dan aan, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

Alvast dank voor uw/jou medewerking!

Namens de commissie Voedselbank,

Lieuwe Flisijn en Cor Reedijk

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente