Overdenking van de week

En Jezus zei tegen hen:
Ik ben het Brood des levens; 
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
Johannes 6: 35


Deurbussen voor de maand januari: Woord & Daad adoptiekinderen


In de maand januari zijn de deurbussen bestemd voor onze 10 adoptiekinderen. Door deze hulp kan Woord en Daad deze kinderen een stevige basis te bieden. Een basis die de kinderen voorbereidt op een plek in de maatschappij.

Het grootste gedeelte van uw bijdrage wordt dan ook uitgeven aan kwalitatief goed, en christelijk onderwijs. Naast leren lezen en schrijven, krijgen ze christelijke normen en waarden mee. Uiteraard is er ook oog voor wat er nodig is om goede schoolprestaties te leveren. Daarvoor zijn nodig schoolmaterialen, betrokkenheid van ouders, gevarieerd en goed voedsel, nette kleding en medische zorg.

 


Koffie-uurtje in Maranatha – woensdag 6 februari


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De volgende data daarna zijn D.V. 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni en 3 juli.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente