Welkom

Overdenking van de week

Maar de engel zei tegen hem:
Wees niet bevreesd, Zacharias,
want uw gebed is verhoord
en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren
en u zult hem de naam Johannes geven.

Lukas 1: 13

Emmaüscursus


Voor wie:
‘Emmaüs Op Weg’ is een cursus voor iedereen die nieuwsgierig is naar het christelijke geloof. Misschien komt u sinds kort (weer) in de kerk of misschien komt u nooit in de kerk, maar wilt u toch over geloofsvragen praten. Het kan zijn dat u al jaren in de kerk zit, maar graag mee wil praten over zingevingsvragen. U en jij zijn hartelijk welkom! De cursus is gratis, wordt in huiselijke kring gegeven en is voor iedereen toegankelijk.
Wanneer:
De introductieavond is op maandag 12 december 2016. (De overige data worden in overleg met de cursisten vastgesteld.)

Ambtsdragersverkiezing


Op woensdag 13 december 2016 zal er een verkiezing plaatsvinden van ambtsdragers van de wijkgemeente West. Aanvang 19.30 uur in Maranatha. Op grond van ordinantie 3-2-4 van de Protestantse Kerkorde kan hierbij een volmacht verleend worden. Het daarvoor benodigde formulier kunt u hier downloaden.

Orgelconcerten


Afronding orgelrenovatie wordt gevierd met vier bijzondere concerten
Eindelijk is het dan zover. Na maanden ‘op halve kracht’ klinkt het Van Oeckelenorgel weer in volle glorie. De renovatie van het historisch pijpwerk van het Hoofdwerk is afgerond. En dan is er nog de smaakmaker: een nieuwe Trompet 8 voet op het Hoofdwerk. Zaterdagavond 1 oktober was er een Orgel- en Samenzangavond en op zaterdag 15 oktober was er een kooravond met het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor met dirigent Adri Poortvliet en Alex den Boer op het orgel. Op zaterdag 19 november speelde Bastiaan Stolk. Dit jaar is er nog één concert: tijdens de Kerstmarkt op 10 december geeft Martin Mans ‘s middags een Kerstconcert. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij.

Samen voor de Voedselbank


Na de vele positieve reacties en de grote opbrengst van vorig jaar, willen we ook dit jaar een actie houden voor de Voedselbank Hoeksche Waard. Bij de ingangen van een aantal supermarkten delen we een flyer uit, met vraag om artikelen te kopen en te doneren aan de Voedselbank. Welke supermarkten het worden is afhankelijk van het aantal vrijwilligers, maar indien mogelijk zijn dit weer Dirk v.d. Broek, Jumbo, Albert Heijn en de Plus in Klaaswaal.
Deze actie zal gehouden worden op D.V. 16 en 17 december 2016
(vrijdagavond van 17.00-21.00 uur en zaterdag van 09.00-17.00 uur).

Doe ook mee! Stuur voor 11 december een mail met je naam en telefoonnummer naar voedselbank2016@gmail.com en wij zullen u/jou dan inroosteren. Als er voorkeur is voor dag/dagdeel geef dit dan aan, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

Zesdaagse Lutherreis


Naar het Land van Luther. Dat is het plan dat enkele leden van de hervormde gemeente van Oud-Beijerland hebben opgepakt. In het voorjaar van 2017, het herdenkingsjaar ‘Reformatie 500’, organiseren we in samenwerking met Goed Idee Reizen een reis naar Duitsland. De reis heeft een informatief, leerzaam en ontspannen karakter. We bezoeken belangrijke Lutherplaatsen. We overdenken belangrijke gedeelten uit het werk van Luther. De zesdaagse reis vindt Deo volente plaats van 15 tot en met 20 mei. Meer informatie via onderstaande link.

Heeft u het plan mee te gaan? Bijzonder fijn! U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden. Dit formulier kunt u inleveren bij dhr. H. Hornis, Van Wassenaerstraat 8, 3262 ES te Oud-Beijerland. De inschrijftermijn sluit op zaterdag 7 januari 2017.

Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.
Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie een nieuwsbrief opgezet. Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres: aanvraag nieuwsbrief

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Diascoop


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.