Welkom

Overdenking van de week

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is,
dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Filippenzen 1: 6

Actie Werkvakantie Jeugddiaconaat


Als actie voor de Werkvakantie heeft het Jeugddiaconaat een DVD uitgebracht over de bouw van het K.C. Maranatha en van de Bethelkerk. De prijs van beide video’s, gemaakt door Bas de Koning, samen op één DVD bedraagt € 7,00. De opbrengst is geheel bestemd voor het project Werkvakantie Servië georganiseerd door het Jeugddiaconaat van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland. Wilt u meer info of wilt u een DVD bestellen? Dat kan via onderstaande link:

Geef Van Oeckelen lucht


Onlangs is de actie ‘Geef van Oeckelen lucht’ van start gegaan ten behoeve van fondswerving voor de renovatie van het Van Oeckelenorgel in de Dorpskerk. De belangrijkste reden voor deze renovatie is dat de pijpen van het orgel langzaam maar zeker door hun voeten knikken. Een aantal pijpen geeft daardoor nu al beduidend minder geluid of is moeilijk op stemming te houden. Reparatie van het pijpwerk is kostbaar. De beschikbare middelen uit reserveringen zijn niet toereikend voor deze renovatie. Door het werk te spreiden over een langere periode en door donateurs te werven hoopt men het mogelijk te maken dat Het Van Oeckelenorgel voor langere tijd letterlijk en figuurlijk in de lucht kan worden gehouden. Niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als deel van de Nederlandse orgelpracht en als lokaal cultureel erfgoed.

Er is nu ook een Nieuwsbrief verkrijgbaar. Door de Nieuwsbrief te downloaden kunt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rond het Van Oeckelenorgel.

Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente. Het doel van Helpende Handen is om de gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben. Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz. De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen. Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Martijn en Anneke in Malawi


Martijn en Anneke van den Boogaart-Snoep zijn vanaf september 2008, met hun kinderen Thomas, Marije en Ruth, uitgezonden naar Malawi. Anneke werkt als arts in het Ekwendeni Mission Hospital in het noorden van Malawi. Dit ziekenhuis valt onder verantwoordelijkheid van de presbyteriaanse kerk van Malawi. Martijn werkt als organisatieadviseur voor deze kerk.
Thuisadres
Martijn en Anneke van den Boogaart
c/o Ekwendeni Mission Hospital
P.O. Box 19 Ekwendeni, MALAWI

Diascoop 2015


Het diaconale informatieblad `Diascoop` is gereed. Dit nieuwe blad geeft een duidelijk beeld van het vele werk dat door of namens de Diaconie wordt verricht. Ook de inzet van de organisaties waarmee de Diaconie een band heeft, komt aan de orde in deze fraaie uitgave.
De Diaconie wil met dit blad graag het diaconaat in de gemeente wat dichterbij brengen en de gemeente meer betrekken bij wat diaconaat is en hoe hieraan in de gemeente invulling gegeven wordt.
U kunt Diascoop via deze site downloaden.

Afbeelding (oud) predikanten


Van de (oud)-predikanten van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland zijn op deze site de namen weergegeven. Ook zijn de jaren vermeld waarin zij de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland gediend hebben. Aan deze namen zijn in veel gevallen ook foto´s/afbeeldingen toegevoegd. Van een aantal predikanten is een korte levensbeschrijving te zien. Klik daarvoor op de foto. Wilt u deze afbeeldingen eens bekijken?

Oude archieven


Op deze site wordt aandacht geschonken aan de historie van Hervormde kerk van Oud-Beijerland, ook een stukje cultureel erfgoed. Niet alleen een prachtig kerkgebouw (waar we trots op zijn), maar er is meer: de oude archieven zeggen iets over het (kerkelijke) leven van de burgers van Oud-Beijerland in vroeger eeuwen. Nu is het eenvoudiger om een kerk te bezichtigen dan om oude archieven in te zien. Daarom is op deze site een bescheiden begin gemaakt met het tentoonstellen van dit culturele erfgoed. Via de menu-optie “Historie” kan een verdere keuze gemaakt worden.