Overdenking van de week

En Jezus antwoordde en zei tegen hen:
Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest
dan alle andere Galileeërs,
omdat zij zulke dingen geleden hebben?

Lukas 13: 2


Deurbussen augustus – Trans World Radio


Trans World Radio zendt radioprogramma’s uit die in een groot deel van de wereld zijn te ontvangen, in meer dan 230 talen en dialecten. Deze programma’s kunnen dagelijks worden ontvangen door miljoenen mensen in 160 landen. Hiervoor maakt TWR gebruik van meer dan 2.000 zendlocaties: middengolfzenders, kortegolfzenders, FM stations, en satelliet, kabel, internet en mobiele netwerken. Ook verspreidt TWR geluidsdragers, mp3-spelers en audiobijbels.

Helpt u mee om meer Noord-Koreanen te bereiken met de liefdevolle boodschap van het Evangelie? Wij bevelen deze deurbus van harte bij u aan en bid alstublieft ook voor dit belangrijke werk.


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente