Overdenking van de week

De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis,
dwazen verachten wijsheid en vermaning.

Spreuken 1: 7


Deurbussen juli – stichting MAF


Mensen die in de uiterste delen van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buiten-wereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde. MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties. Elk mensenleven telt! Mensen rekenen op MAF bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. Vaak zijn de wegen slecht en in de regentijd onbegaanbaar. Dorpen liggen ver uit elkaar of er zijn geen wegen vanwege bergen of oerwoud. 45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur. Er is geen extra tijd nodig om uit te rusten van de reis. De kans op aanvallen of roofovervallen maakt het vervoer via de weg risicovol.

Deze deurbus wordt van harte bij u aanbevolen!


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

De heer J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente