Overdenking van de week

En waaraan heb ik dit te danken
dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?
Lukas 1: 43
Koffie uurtjes in Maranatha – woensdag 9 januari


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of  het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

In 2019 willen we dit natuurlijk weer voortzetten, de andere data voor het eerste kwartaal zullen dan zijn D.V. 6 februari en 6 maart.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Succesvolle inzamelactie Voedselbank Hoeksche Waard


De inzamelactie die door de gezamenlijke kerken is gehouden heeft een geweldig resultaat opgeleverd.

Er zijn maar liefst 706 volle boodschappenkratten met producten ingezameld!

De meeste mensen reageerden zeer positief en steunden de actie door een of meerdere producten te doneren.

Soms kwamen mensen zelfs met een tas of kar vol met boodschappen!

Dit geeft aan dat betrokkenheid erg groot is waar we natuurlijk heel dankbaar voor zijn.

Wij willen de meer dan honderd vrijwilligers en iedereen die deze actie heeft gesteund hartelijk bedanken!

Bovenal dank aan Hem, die dit alles heeft willen zegenen.

Namens de commissie inzamelactie Voedselbank

Lieuwe Flisijn en Cor Reedijk


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente