Overdenking van de week

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
buig u voor de HEERE neer in Zijn heerlijke heiligdom.

Psalm 29: 2

 

 


Ontmoetingsmiddag 23 oktober


Op dinsdagmiddag 23 oktober hoopt de heer Geluk een presentatie verzorgen over het Shaare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. Het ziekenhuis heeft vanaf haar bestaan in 1902 een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als “Het ziekenhuis met een hart”. Het pro-life karakter en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening in Jeruzalem

Naast de opening en de presentatie is er voldoende ruimte om met elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.

Allen weer van harte welkom in Maranatha. En neem gerust uw buurman of buurvrouw mee!

De inloop is vanaf 13.45 uur, de sluiting is om uiterlijk 16.30 uur.


Deurbussen oktober – Shaare Zeedek ziekenhuis


Het Shaare Zeedek ziekenhuis heeft vanaf haar bestaan in 1902 een belangrijke rol gespeeld in het dagelijks leven in Jeruzalem met zijn gemengde bevolking. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als “Het ziekenhuis met een hart”. Het pro-life karakter en de behandeling van ieder die zorg nodig heeft maakt het ziekenhuis tot een plaats van vrede en verzoening in Jeruzalem..

Leidend voor het beleid van het Shaare Zedek Ziekenhuis zijn de Joodse wetten en ethiek. Het ziekenhuis heeft zelfs een speciale afdeling die zich met medisch-ethische vraagstukken bezighoudt en richtlijnen voor artsen en verplegend personeel uitvaardigt. Het ziekenhuis wordt dan ook beschouwd als een religieus ziekenhuis. Dit betekent niet dat het ziekenhuis door rabbijnen wordt gerund, maar wel dat in het ziekenhuis de spijswetten nageleefd worden en de sabbat in ere gehouden wordt. Dit kost af en toe flink wat geld en moeite om technische oplossingen te vinden voor situaties die conflicteren met de voorschriften.

Dit ziekenhuis dwingt patiënten en bezoekers niet tot het naleven van religieuze weten. ‘Als mensen een andere overtuiging hebben, is dat hun zaak. Het enige dat zij van het beleid merken, is dat bijvoorbeeld op de sabbat de publieke telefoons in het ziekenhuis niet werken.

Eenzelfde visie op de beschermwaardigheid van het leven en hulp aan de medemens ongeacht godsdienst, cultuur, politieke achtergrond en financiële draagkracht wordt met elkaar gedeeld. Vanuit het christen-zijn is er een sterke verbondenheid met het Joodse volk. Gods Woord is hét scharnierpunt voor een respectvolle omgang met onze oudste broeder.

Geef dus in de maand oktober ruimhartig!

 


Koffie uurtjes in Maranatha – woensdag 14 november


U bent van harte welkom op het koffie-uurtje in Maranatha. Gewoon in- en uitlopen wanneer u wilt om onder het genot van een ‘bakkie’ gezellig een praatje met elkaar te maken of  het laatste nieuws met elkaar te bespreken.

De data van de komende koffie-uurtjes zijn op woensdagmorgen D.V. 14 november en 12 december 2018.

Tijdstip: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Kom gezellig langs!

 


Aanmelden Nieuwsbrief


Bijna elke zondag wordt voorbede of dankzegging gedaan, waarbij de namen en adressen van de zieken, geboortes, overlijden en jubilea genoemd worden.

Om het voor gemeenteleden gemakkelijker te maken om door middel van een kaartje of bezoekje belangstelling of medeleven te tonen bij ziekte, vreugde en verdriet, heeft de diaconie deze nieuwsbrief opgezet.

Wekelijks wordt er op maandag een e-mail verstuurd met daarin de namen en adressen die de zondag daarvoor in de voorbede of dankzegging genoemd zijn.

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief door middel van het sturen van een e-mail met vermelding van uw naam en adres.

Klik hier voor het aanvragen van de nieuwsbrief

 


Helpende Handen


De Bijbel roept de christelijke gemeente op tot dienstbetoon. We noemen dit de diaconale taak van de gemeente.

Het doel van Helpende Handen is om gemeenteleden te betrekken bij het uitvoeren van eenvoudige klusjes en taken die mensen zelf niet meer kunnen doen of waar zij hulp bij nodig hebben.

Voorbeelden van hulp die via Helpende Handen geboden kan worden: een lamp vervangen of ophangen, iemand naar het ziekenhuis begeleiden, een boodschapje doen, opvang van kinderen bij ziekte van ouders enz.

Diaken J. de Vlaming en mevrouw R. Brussaard zijn de contactpersonen van Helpende Handen.

Meer weten? Op deze site kunt u alle info vinden, tevens kunt u een deelnameformulier invullen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente