Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat voor Servië


Het jeugddiaconaat heeft een brochure uitgegeven met alle informatie over de verschillende acties die in de gemeente plaats zullen vinden ten bate van het werk in Kucura in Servië. Op vrijdagavond 10 november 2017 zal er in Maranatha een informatieavond zijn over de Werkvakantie die in de zomervakantie georganiseerd zal worden. U bent van harte welkom. Er zal uitleg gegeven worden over de voorbereiding en ook over het verblijf in Servië. Jongeren, ouders en anderen die graag meer willen weten zien we graag!

 
 

Rectificatie

Met trots hebben wij als werkgroep Servië onze brochure afgelopen zondag uitgedeeld. Helaas is er toch foutieve informatie op komen te staan. Dit betreft het rekeningnummer en het mobiele nummer op de achterzijde. Door middel van dit bericht willen we deze fout herstellen: Het rekeningnummer moet NL74RABO0351105840 zijn, en het mobiele nummer 06-27377624.
Het rekeningnummer wat op de brochure is afgedrukt is niet in gebruik. Wij vragen uw aandacht hiervoor en hopen dat u uw gift op het juiste rekeningnummer overmaakt. Alvast bedankt!

 

 

Over ons


Als jeugd van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland willen we een deel van onze tijd steken in het Jeugddiaconaat. Tijd steken in het helpen van de naaste, hoe simpel vaak ook.
De gedrevenheid waarmee acties worden opgezet en het enthousiasme op bijvoorbeeld een kerstmiddag, waar komt dat vandaag? U begrijpt al, er is maar één antwoord mogelijk dat is het Antwoord op al onze vragen, al onze problemen en ook de problemen van onze medemensen. De oorsprong van de gedrevenheid van het Jeugddiaconaat ligt in God en in Zijn Zoon, de liefde van Christus.Het belangrijkste doel van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de diaconale taak die zij binnen buiten de kerkelijke gemeente hebben. Zij doet dit door zichzelf en anderen diaconaal te vormen en toe te rusten.
Het jeugddiaconaat stelt zich tot taak diaconaat te bedrijven door jongeren voor iedereen. Voor jong en oud die dit nodig heeft. Dit betreft niet alleen geld of materiële zaken. Door haar houding en uitstraling laat het jeugddiaconaat zien, horen en voelen, dat zij bezig is met Gods Woord.Binnen de gemeente helpt het jeugddiaconaat alle jongeren en ouderen die, op welke wijze dan ook, een beroep op haar doen. Ze tracht noden te signaleren en daarop gepast te reageren. Het werk van het jeugddiaconaat strekt zich over de gemeentegrenzen heen. Een aantal van haar activiteiten richt zich op de naaste die niet binnen de gemeentegrenzen van Oud-Beijerland woont. Hier kan het Beleidsplan van het Jeugddiaconaat gedownload worden:

Voor elke datum geldt: Deo Volente