Jeugddiaconaat

Over ons


Als jeugd van de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland willen we een deel van onze tijd steken in het Jeugddiaconaat. Tijd steken in het helpen van de naaste, hoe simpel vaak ook.
De gedrevenheid waarmee acties worden opgezet en het enthousiasme op bijvoorbeeld een kerstmiddag, waar komt dat vandaag? U begrijpt al, er is maar één antwoord mogelijk dat is het Antwoord op al onze vragen, al onze problemen en ook de problemen van onze medemensen. De oorsprong van de gedrevenheid van het Jeugddiaconaat ligt in God en in Zijn Zoon, de liefde van Christus.Het belangrijkste doel van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de diaconale taak die zij binnen buiten de kerkelijke gemeente hebben. Zij doet dit door zichzelf en anderen diaconaal te vormen en toe te rusten.
Het jeugddiaconaat stelt zich tot taak diaconaat te bedrijven door jongeren voor iedereen. Voor jong en oud die dit nodig heeft. Dit betreft niet alleen geld of materiële zaken. Door haar houding en uitstraling laat het jeugddiaconaat zien, horen en voelen, dat zij bezig is met Gods Woord.Binnen de gemeente helpt het jeugddiaconaat alle jongeren en ouderen die, op welke wijze dan ook, een beroep op haar doen. Ze tracht noden te signaleren en daarop gepast te reageren. Het werk van het jeugddiaconaat strekt zich over de gemeentegrenzen heen. Een aantal van haar activiteiten richt zich op de naaste die niet binnen de gemeentegrenzen van Oud-Beijerland woont. Hier kan het Beleidsplan van het Jeugddiaconaat gedownload worden:

Gemeenteavond Servië
Vrijdagavond 21 april 2017 om 19.30 uur organiseren we in Maranatha een gemeenteavond over Servië.
Tijdens deze avond willen we terugblikken op onze bezoeken aan Servië, en onze toekomstplannen bespreken. We denken aan een eventuele nieuwe werkvakantie, en willen met jullie brainstormen op welke manier we dominee Aleksandar blijvend kunnen ondersteunen.
Op deze avond is iedereen welkom, zowel jongeren als andere geïnteresseerden. Graag tot ziens op deze avond!

Kerstmiddag 2016
Wij mogen terugkijken op een mooie, gezellige tweede Kerstdag met de ouderen van onze gemeente. Na een meditatie van ds. Tramper en samenzang van bekende kerstliederen hebben wij met elkaar Oud-Hollandsche spelletjes gedaan en genoten van een heerlijke maaltijd. Het was een mooi moment van ontmoeting en versterking van de band tussen jongeren en ouderen in de gemeente. Uiteraard mocht daarbij de inmiddels traditionele groepsfoto niet ontbreken!

Voor elke datum geldt: Deo Volente