Het College van Diakenen

terug naar Diaconie

 

Het dagelijks bestuur (moderamen) van de diaconie bestaat uit de
onderstaande diakenen:

 Voorzitter G.A. van Driel
 Secretaris L. Flisijn
 Adm. diaken
IBAN Rabobank NL74 RABO 0351 1058 40
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Correspondentieadres:
Postbus 1187
3260 AD Oud-Beijerland

Het moderamen vergadert normaliter in de week voorafgaande aan de diaconie vergadering en stelt de agenda vast. Verder handelt zij zaken af die spoed hebben en behandelt zij de in- uitgaande post. Van deze handelingen legt het moderamen in de collegevergadering verantwoording af aan het college van diakenen. Klik hier voor vergaderdata

Het college van diakenen bestaat uit de diakenen van de wijken West en Oost.

Wijk West

C.P.Reedijk
Tjerk Hiddesplantsoen22
(0186) 61 01 10
W.J.J. Appeldoorn
Frenkelerf 10
(0186) 61 46 50
G.A. van Driel
S. Goudswaardstraat 9
(0186) 61 85 91
A.J. Visser
Martin Luther Kingerf 18
(0186) 38 78 70
J. Tramper
Hooiplok 9A, Goudswaard
(0186) 69 33 19

Wijk Oost

J. de Vlaming
Stougjesdijk 281
(0186) 61 40 94
L.Flisijn
Julianastraat48
(0186) 61 52 81
J.Brussaard
Asterstaat22
(0186) 61 18 61
L.van der Velden
Huizingastraat11
(0186) 62 11 52
J.Wildeman
Avenhil 40, Heinenoord
(0186) 60 39 63

Het College van diakenen komt periodiek in vergadering bijeen.  Klik hier voor vergaderdata.

Voor elke datum geldt: Deo Volente