Rondom de Eredienst

terug naar Diaconie


Kinderoppas

Tijdens beide zondagse diensten wordt er in het kerkelijk centrum “Maranatha” en in de “Bethelkerk” kinderoppasdienst gehouden. Ook bij bijzondere kerkdiensten is er kinderoppas.

Zie hiervoor het rooster in het kerkblad.


Rolstoeltoegankelijkheid

De Dorpskerk is rolstoel- en rollatortoegankelijk via de ingang onder de toren van de kerk.
De Bethelkerk is rolstoel- en rollatortoegankelijk via de hoofdingang aan de voorzijde van de kerk.

Routebeschrijving en Parkeren

Voor de routebeschrijving naar de Dorps- en Bethelkerk klik hier.

Parkeren Dorpskerk
U kunt uw auto parkeren op het naast het Kerkelijk Centrum gelegen parkeerterrein. Mocht deze vol zijn dan kunt u ook parkeren achter het voormalige Postkantoor waarvan u de ingang vind tegenover het benzinestation “Tamoil” aan de Abel Tasmanstraat.

Parkeren Bethelkerk
U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein aan de achterzijde van de kerk. Mocht deze vol zijn dan kunt u ook parkeren achter en naast het tegenover de Bethelkerk gelegen parkeerterrein van de huisartsenpost aan de Debussyring.

Vervoersdienst

Indien u niet meer met eigen vervoer de kerkdiensten kunt bezoeken, kunt u een beroep doen op de vervoersdienst. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht. Ook bestaat er de mogelijk om met een begeleider de kerkdienst te bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken J. Wildeman (tel. 0186 60 39 63).

Meeluisteren via de kerkradio of internet

We hebben diverse mogelijkheden om het thuis beluisteren van de kerkdiensten mogelijk te maken. Het is onze hoop en de bede dat het gebruik bij mag dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
De mogelijkheden zijn:

  • Meeluisteren via Kerkradio
  • Meeluisteren via Internet
  • Diensten achteraf beluisteren dmv downloaden
  • Diensten achteraf beluisteren d.m.v. CD

Meeluisteren via Kerkradio

Indien u binnen een straal van ca. 5 km woont van de Dorpskerk kunt u van de kerkradio ontvanger gebruik maken.

Deze ontvanger kunt huren via de audiodienst.

Meeluisteren via Internet

Indien u op een afstand woont welke groter is dan 5 km van de Dorpskerk, kunt u gebruik maken van een Lukas ontvanger welke via internet aangesloten kan worden.

Hiervoor dient u wel over een internet aansluiting te beschikken. Indien u deze niet heeft kan de audiodienst helpen bij de aanvraag en installatie.

Deze ontvanger kunt u huren via de audiodienst.

Meeluisteren overige
Indien u zelf over een computer/tablet/smartphone beschikt kunt meeluisteren via de website van onze gemeente www.hervormdoudbeijerland.nl of direct via deze link: online meeluisteren

Diensten achteraf beluisteren d.m.v. downloaden
Indien gewenst kunt u de gehouden diensten downloaden en zo de diensten op een nader tijdstip(nogmaals) beluisteren. Stuurt u hiervoor een email aan de audiodienst via e-mail: audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl.

Diensten achteraf beluisteren d.m.v. CD 
Indien gewenst kunt u de gehouden diensten achteraf beluisteren dmv een CD. Stuurt u hiervoor een email aan de audiodienst via e-mail: audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl of bel naar diaken W.J.J. Appeldoorn tel 0186-614650.

Vragen m.b.t. meeluisteren kerkdiensten
Voor (technische vragen) m.b.t. meeluisteren van kerkdiensten kunt u contact opnemen met de audiodienst via e-mail audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl of bel naar de diaken W.J.J. Appeldoorn tel 0186-61 46 50 of diaken C.P. Reedijk tel. 0186-61 01 10.

Voor elke datum geldt: Deo Volente