Rondom de Eredienst

terug naar Diaconie


Kinderoppas

Tijdens beide zondagse diensten wordt er in het kerkelijk centrum “Maranatha” en in de “Bethelkerk” kinderoppasdienst gehouden. Bij bijzondere kerkdiensten is er eveneens kinderoppas. Zie hiervoor het rooster in het kerkblad.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

 Dorpskerk: Ilse Brussaard  (0186) 68 47 51
 Bethelkerk: Heidi Aleman  (0186) 64 05 25


Rolstoeltoegankelijkheid

De Dorpskerk is rolstoel- en rollatortoegankelijk via de ingang onder de toren van de kerk.
De Bethelkerk is rolstoel- en rollatortoegankelijk via de hoofdingang aan de voorzijde van de kerk.

Routebeschrijving en Parkeren

Voor de routebeschrijving naar de Dorps- en Bethelkerk klik hier.

Parkeren Dorpskerk
U kunt uw auto parkeren op het naast het Kerkelijk Centrum gelegen parkeerterrein. Mocht deze vol zijn dan kunt u ook parkeren achter het vml. Postkantoor waarvan u de ingang vind tegenover het benzinestation “ Tamoil” aan de Abel Tasmanstraat.

LET OP: Als de winkels geopend zijn is er sprake van betaald parkeren op deze parkeerterreinen en de rest van het Centrum!!

Parkeren Bethelkerk
U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein aan de achterzijde van de kerk. Mocht deze vol zijn dan kunt u ook parkeren achter en naast het tegenover de Bethelkerk gelegen parkeerterrein van de huisartsenpost aan de Debussyring.

Doventolk

Wanneer u doof, doofblind of zwaar slechthorend bent is het mogelijk gebruik te maken van een doventolk tijdens de kerkdiensten. Indien u hiervan gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen met de diaconie.

Vervoersdienst

Indien u niet meer met eigen vervoer de kerkdiensten kunt bezoeken, kunt u een beroep doen op de vervoersdienst. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht. Ook bestaat er de mogelijk om met een bebegeleider de kerkdienst te bezoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met diaken J. Wildeman (tel. 0186-603963)

Meeluisteren via de kerkradio of internet

De Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland heeft diverse mogelijkheden om het thuis beluisteren van de kerkdiensten mogelijk te maken. Het is onze hoop en de bede dat het gebruik bij mag dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
De mogelijkheden zijn:

  • Meeluisteren via Kerkradio
  • Meeluisteren via Internet
  • Diensten achteraf beluisteren dmv downloaden
  • Diensten achteraf beluisteren d.m.v. CD

Meeluisteren via Kerkradio
Het uitgiftebeleid voor de kerkradio is dat voor degenen die om redenen van ziekte en/of ouderdom (tijdelijk) niet in staat zijn om de kerk te bezoeken en dit wel zouden willen een kerkradio ter beschikking wordt gesteld. Tevens kunnen ook jonge ouders die twee keer naar de kerk willen gaan, maar i.v.m. jonge kinderen daartoe niet in de gelegenheid zijn, in aanmerking komen voor kerkradio. Indien u binnen een straal van ca. 5 km woont van de Dorpskerk kunt u van onderstaande kerkradio ontvanger gebruik maken. Deze ontvanger kunt huren via de audiocommissie.

Meeluisteren via Internet
Indien u op een afstand woont welke groter is dan 5km van de Dorpskerk, kunt u gebruik maken van onderstaande ontvanger welke via internet aangesloten kan worden. Hiervoor dient u dus wel over een internet aansluiting te beschikken. Indien u deze niet heeft kan de audiocommissie u helpen bij de aanvraag en installatie. Deze ontvanger kunt u huren via de audiocommissie.

Meeluisteren overige
Indien u zelf over een computer/Laptop/Tablet of Smartphone beschikt kunt meeluisteren via de website van onze gemeente www.hervormdoudbeijerland.nl of direct via deze link: online meeluisteren

Diensten achteraf beluisteren dmv downloaden
Indien gewenst kunt u de gehouden diensten downloaden en zo de diensten op een nader tijdstip(nogmaals) beluisteren. Stuurt u hiervoor een email aan de audiodienst via email audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl

Diensten achteraf beluisteren d.m.v. CD of cassettebandje
Indien gewenst kunt u de gehouden diensten achteraf beluisteren dmv een CD of cassettebandje. Stuurt u hiervoor een email aan de audiodienst via email audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl of bel naar diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110 of de heer W.J.J. Appeldoorn tel 0186-614650

Vragen m.b.t. meeluisteren kerkdiensten
Voor (technische vragen) m.b.t. meeluisteren van kerkdiensten kunt u contactopnemen met de audiocommissie via email audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl of bel naar de heer W.J.J. Appeldoorn tel 0186-614650 of diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110

Voor elke datum geldt: Deo Volente