Vergaderdata

terug naar Diaconie

De diaconie komt regelmatig in vergadering bijeen. Zo zijn er moderamen vergaderingen waarbij alleen het moderamen bijeen is zijn er de  diaconie vergaderingen waarbij de gehele diaconie van beide wijkgemeenten  in vergadering bijeen is. Indien u zaken heeft die in de diaconievergadering besproken dienen te worden,  kunt u dit bij de secretaris van de diaconie aangeven.

Op de onderstaande data komt de diaconie zo de Heere wil en wij leven in vergadering bijeen, aanvang 19.30 uur:

dinsdag 19 december 2017
dinsdag 6 februari 2018
dinsdag 13 maart 2018
dinsdag 17 april 2018
dinsdag 15 mei 2018
dinsdag 19 juni 2018

 

 

 

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente