Vergaderdata

terug naar Diaconie

De diaconie komt regelmatig in vergadering bijeen. Zo zijn er moderamen vergaderingen waarbij alleen het moderamen bijeen is zijn er de  diaconie vergaderingen waarbij de gehele diaconie van beide wijkgemeenten  in vergadering bijeen is. Indien u zaken heeft die in de diaconievergadering besproken dienen te worden,  kunt u dit bij de secretaris van de diaconie aangeven.

Op de onderstaande data in 2017 komt de diaconie zo de Heere wil en wij leven in vergadering bijeen, aanvang 19.30 uur:

dinsdag 21 februari
dinsdag 21 maart
dinsdag 18 april
dinsdag 16 mei
dinsdag 20 juni

 

 

 

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente