Projecten

terug naar Diaconie

De Diaconie heeft besloten om een diaconaal project te starten voor De Overbrugging. Het project heeft de naam gekregen “Kom over de brug”. Naast hulp bij het opknappen van de Thomaskerk is financiële hulp ook zeer welkom. In de komende tijd zullen er verschillende acties worden georganiseerd waarbij wij de hulp vragen van jong en oud. De Overbrugging begeleidt jongeren in de Hoeksche Waard die op velerlei gebied zijn vastgelopen. Dit doet zij vanuit een christelijke geloofsovertuiging: de liefde van Christus is de basis voor het handelen.

Tuin van Stichting De Overbrugging opgeknapt
Op zaterdag 23 en 30 november is door een enthousiaste groep van wel 20!! gemeenteleden de tuin rondom De Overbugging opgeknapt.
Na een bak koffie en een korte rondleiding in het gebouw, was het tijd om de handschoenen aan te treken en de gereedschappen ter hand te nemen.
Zo werden de hagen en bomen gesnoeid, tegelpaden aangelegd, het fietsenhok opgeknapt en bladeren opgeruimd. De onderlinge samenwerking was uitstekend en het was goed om als gemeenteleden ook elkaar op deze wijze eens te ontmoeten. Voor de inwendige mens werd gezorgd met koffie, cake, soep en drop.

Klik hier voor de foto´s

Kerken houden inzamelingsactie voor Voedselbank

Door Sieka Romeijn-Hedmann

OUD-BEIJERLAND – In de Hoeksche Waard wonen meer dan 130 gezinnen die onder het bestaansminimum moeten leven en aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank. Vier kerkgenootschappen in Oud-Beijerland hebben de handen ineen geslagen om die gezinnen voor de Kerstdagen iets extra’s te geven. De diaconieën van de Dorpskerk en Bethelkerk, Gedachteniskerk, Open Hof en Evangelische Gemeente Hoeksche Waard houden op vrijdagavond 19 december en zaterdag 20 december bij supermarkten in Oud-Beijerland een inzamelingsactie van levensmiddelen en andere aanbevolen producten. ‘Op deze manier kunnen wij samen omzien naar elkaar’.

De Hervormde Gemeente Oud-Beijerland organiseerde vorig jaar als enige kerkgenootschap een inzamelingsactie voor de gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de Voedselbank. ‘’Vorig jaar was de actie een succes’’, vertelt Cor Reedijk van de Hervormde Gemeente. ‘’Met een actie bij twee supermarkten bracht dat al gauw 140 kratten vol boodschappen op. Weliswaar was het een solo actie van de Hervormde Gemeente, maar toen al speelde in ons achterhoofd de actie te herhalen en breder te trekken om nog meer aandacht te krijgen.’’ De basis voor een bredere aanpak werd gelegd toen Cor Reedijk in gesprek kwam met Peter Bouman van de Evangelische Gemeente HW. Aan de orde kwam ook wat ze als kerken konden doen aan acties voor hun naasten. Cor Reedijk: ‘’We kwamen al gauw op de succesvolle inzamelingsactie vorig jaar voor de Voedselbank en eveneens op de gedachte dat het mooi zou zijn dat gezamenlijk te doen.’’ Ze besloten het te proberen. ,,We zijn vooralsnog uitgekomen op vier deelnemende kerkgenootschappen. We hebben nog gedacht aan andere kerken, maar we hebben het bij deze vier gelaten om te kijken hoe het gaat. Als de actie aanslaat hopen we de actie volgend jaar met nog meer kerken uit Oud-Beijerland te organiseren.’’ Om de bezoekers van de supermarkten op vrijdag en zaterdag te attenderen op de actie krijgen ze een flyer van de vrijwilligers van de kerken aangereikt. Op de voorzijde de vraag aan de actie mee te doen en een boodschappenlijstje met de levensmiddelen en producten waarom het gaat. Op de achterzijde van de flyer staan de vier deelnemende kerken vermeld en de kerkdiensten op Kerstavond en Kerstdagen. ‘’Ook daar willen we aandacht voor vragen. We hopen dat de mensen, als ze de flyer omdraaien, opgewekt worden om ‘met Kerst naar de kerk te gaan’. Kerst gaat niet alleen om eten en drinken. Er is meer: de geboorte van Jezus Christus.’’

Tachtig vrijwilligers in actie

Aan de inzamelingsactie voor de Voedselbank nemen 80 vrijwilligers van de kerken deel. Ze staan met flyers op vrijdag19 december van 17 tot 21 uur en op zaterdag 20 december van 9 tot 17 uur bij de ingang van supermarkten. Het betreft de zaken van Agrimarkt, Albert Heijn en Dirk van den Broek.

Resultaat inzamelingsactie Voedselbank
De gehouden inzamelingsactie voor de voedselbank die door de gezamenlijke kerken is gehouden bij de supermarkten, heeft in totaal maar liefst 269 volle boodschappenkratten met producten opgeleverd!!
Wij willen alle vrijwilligers en iedereen die deze actie heeft gesteund bedanken!
Bovenal dank aan de Heere die de inzet van allen heeft willen zegenen.
Nogmaals dank namens al de organisatoren!

Voor elke datum geldt: Deo Volente