Kerkblad

Het Kerkblad is opgemaakt in pdf-formaat. Om dit pdf-bestand te kunnen lezen heeft u het programma Adobe-reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden via deze link: Adobe Reader

Kerkblad 1 (20 januari 2018) .  (Download PDF)

Ons kerkblad is van vitaal belang in onze gemeente. U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of als belangstellende goed is om te weten. Al ruim vijftig jaar verschijnt dit blad.

Klik hier voor het eerste nummer.

Veel van deze informatie vindt u ook terug elders op deze website.

Redactie:
A.J. Schipper
Ranonkelstraat 68
(0186) 61 61 18

J.P. van der Spek
Pieter de Hooghlaan 4
(0186) 61 46 23

Administratie:
A.Th. Schipper
Margrietstraat 4
(0186) 61 15 56
at.schipper@hetnet.nl
Voor alle zaken die de bezorging van het kerkblad aangaan.

De kopij voor het volgende kerkblad, nummer 2, dat uitkomt op D.V. zaterdag 3 februari 2018, waarin de berichten kunnen worden geplaatst tot en met zaterdag 17 februari 2018, moet worden ingeleverd bij de redactie uiterlijk op vrijdag 26 januari 2018.

Kopij per e-mail:
kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente