Kerkblad

Het Kerkblad is opgemaakt in pdf-formaat. Om dit pdf-bestand te kunnen lezen heeft u het programma Adobe-reader nodig. Dit programma kunt u gratis downloaden via deze link: Adobe Reader

Kerkblad 15 (14 oktober 2017) .  (Download PDF)

Ons kerkblad is van vitaal belang in onze gemeente. U vindt er de wijkberichten, kerkdiensten, verenigingsnieuws, kortom: alles wat voor u als gemeentelid of als belangstellende goed is om te weten. Al bijna vijftig jaar verschijnt dit blad.

Klik hier voor het eerste nummer.

Veel van deze informatie vindt u ook terug elders op deze website.

Redactie:
A.J. Schipper
Ranonkelstraat 68
(0186) 61 61 18

J.P. van der Spek
Pieter de Hooghlaan 4
(0186) 61 46 23

Administratie:
A.Th. Schipper
Margrietstraat 4
(0186) 61 15 56
at.schipper@hetnet.nl
Voor alle zaken die de bezorging van het kerkblad aangaan.

De kopij voor het volgende kerkblad, nummer 16, dat uitkomt op D.V. zaterdag 28 oktober 2017, waarin de berichten kunnen worden geplaatst tot en met zaterdag 11 november 2017, moet worden ingeleverd bij de redactie uiterlijk op vrijdag 20 oktober 2017.

Kopij per e-mail:
kerkblad@hervormdoudbeijerland.nl

Voor elke datum geldt: Deo Volente