Kerkdiensten

Zondag 25 juni 2017
Dorpskerk 09.30 Ds. B.L.P. Tramper – Openbare Belijdenis
Ps 27: 3 en 5
Gez 5: 6
Ps 35: 9 en 13
Ps 119: 84
Ps 17: 3
Ps 121: 4
Ps 56: 5
Schriftlezing: Johannes 6: 53-71
17.00 Ds. C. Boele
Ps 95: 1 en 2
Ps 143: 10
Ps 146: 5 en 7
Ps 116: 9 en 10
Ps 72: 6 en 7
Schriftlezingen: Handelingen 9: 36-43,
Mattheüs 25: 31-40 en Jacobus 2: 14-17
Tekst: Handelingen 9: 36b
Bethelkerk 09.30 Ds. C. Boele
Ps 95: 1 en 2
Ps 143: 10
Ps 146: 5 en 7
Ps 116: 9 en 10
Ps 72: 6 en 7
Schriftlezingen: Handelingen 9: 36-43,
Mattheüs 25: 31-40 en Jacobus 2: 14-17
Tekst: Handelingen 9: 36b
17.00 Ds. J. Blom, Ridderkerk
Ps 25: 2
Ps 89: 3
Ps 119: 67, 86
Ps 143: 10
Gebed des Heeren: 3 en 9
Schriftlezingen: 1 Korinthe 2
Tekst: 1 Korinthe 2: 12

 

Zondag 2 juli 2017
Dorpskerk 09.30 C. Boele – Doopdienst
17.00 Ds. J.J. Mulder, Hedel  
Bethelkerk 09.30 Ds. J.J. Mulder, Hedel  
17.00 Ds. C. Boele  

 

Zondag 9 juli 2017
Dorpskerk 09.30 Ds. B.L.P. Tramper
17.00 Ds. L. W. den Boer, Sliedrecht
Bethelkerk 09.30 Ds. Verhaar, Krimpen aan den IJssel
17.00 Ds. B.L.P. Tramper

 

Zondag 16 juli 2017
Dorpskerk 09.30 Ds. J.R. Volk, ‘s Gravenhage
17.00 Ds. B.L.P. Tramper
Bethelkerk 09.30 Ds. B.L.P. Tramper
17.00 Ds. A. Belder, Nieuwe Tonge

 

Zondag 23 juli 2017
Dorpskerk 09.30 Ds. B.L.P. Tramper
17.00 Ds. W.C. Meeuwse
Bethelkerk 09.30 Ds. J. Lohuis, Scherpenisse
17.00 Ds. B.L.P. Tramper

 

Zondag 30 juli 2017
Dorpskerk 09.30 Ds. J. Blom, Ridderkerk
17.00 Kand. R.J. Jansen, Scherpenisse
Bethelkerk 09.30 Ds. J. van Oostende
17.00 Ds. C. Boele

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente