Online meeluisteren

Fijn dat u mee wilt luisteren naar de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente uit Oud-Beijerland.

Kerkdiensten kunt u direct meebeleven door op één van de onderstaande knoppen. Na het aanklikken wordt uw audio player geopend. Als er geen uitzending is hoort u een standaard melding.

 

 


Kosten online kerkdienst
Aan het online luisteren en downloaden van kerkdiensten zijn kosten verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten.

Uw gift is daarom ook welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0001 2185 02 t.n.v. Diaconie Hervormde kerktelefooncommissie o.v.v. gift digitale preken.

Dit kan ook via de webshop.


Wilt u preken achteraf beluisteren of downloaden?

Gemeenteleden kunnen de preken of diensten downloaden en achteraf beluisteren van de Dorpskerk en/of de Bethelkerk.

Meldt u aan via een e-mail en u ontvangt hiervoor de downloadlink. Stuur uw e-mail aan: audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl. Geef in de mail het volgende aan: uw naam en adres, postcode en woonplaats.


Vragen m.b.t. meeluisteren kerkdiensten
Voor (technische vragen) m.b.t. meeluisteren van kerkdiensten kunt u contact opnemen met de audiodienst via email audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl  of bel naar diaken W.J.J. Appeldoorn tel 0186-614650 of diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110.

Via de ether is alleen de Dorpskerk ook te ontvangen op kanaal 153.0625.


Geen goede ontvangst?
Heeft u geen goede ontvangst van het gesproken woord of van de muziek? Probeer dan onderstaande link

Voor elke datum geldt: Deo Volente