Online meeluisteren(beta)

Fijn dat u mee wilt luisteren naar de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente uit Oud-Beijerland. Kerkdiensten kunt u direct meebeleven door op de onderstaande knop “online meeluisteren” te klikken. U kunt daarbij een keuze maken uit de diensten in de Dorpskerk en in de Bethelkerk. Na het aanklikken wordt uw audio player geopend. Als er geen uitzending is hoort u een standaard melding.

 

 

Wilt u preken achteraf beluisteren of downloaden
Gemeenteleden kunnen de preken downloaden en achteraf beluisteren van de Dorpskerk en/of de Bethelkerk. Meldt u dan aan via een email en wij sturen u de downloadlink toe. Stuur een email naar:
audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl. Geef in de mail het volgende aan: uw naam en adres, postcode en woonplaats.

 

Kosten online kerkdienst
Aan het online luisteren  en downloaden van kerkdiensten zijn kosten
verbonden, hoe meer luisteraars/downloads hoe hoger de kosten.
Uw gift is welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0001 2185 02 t.n.v. Diaconie
Hervormde kerktelefooncommissie o.v.v. gift digitale preken.


Vragen m.b.t. meeluisteren kerkdiensten
Voor (technische vragen) m.b.t. meeluisteren van kerkdiensten kunt u contact opnemen met de audiocommissie via email
audiodienst@hervormdoudbeijerland.nl  of bel naar de heer W.J.J. Appeldoorn tel 0186-614650 of diaken C.P. Reedijk tel. 0186-610110

Geen goede ontvangst?
Heeft u geen goede ontvangst van het gesproken woord of van de muziek? Probeer dan onderstaande link

Voor elke datum geldt: Deo Volente