Mannenvereniging

De vergaderingen kenmerken zich door een open en ontspannen sfeer waarbij we bezig zijn met Gods woord. Tijdens de vergadering wordt een bijbelstudie uit de Hervormde Vaan besproken waarbij de gespreksvragen als leidraad fungeren. Zowel leden als gasten hebben volop de gelegenheid hun inbreng te leveren aan de hand van een inleiding of een bijbelstudie. De vereniging komt eens per twee weken bijeen in het Kerkelijk Centrum Maranatha, aanvang is 20:00 uur.

1e voorzitter:
J. Bos
Zinkweg 275
(0186) 61 30 92

2e voorzitter:
J. Nieuwburg
Paulus Pottersingel 31
(0186) 68 46 83

Penningmeester:
A. Munneke
Klarinet 4
(0186) 61 25 44

Secretaris:
A. Schipper
Hammepad 13
(0186) 61 73 19

Algemeen adjunct:
G.L. Voordijk
Pieter de Hooghlaan 30
(0186) 61 42 95

Stuur een e-mail.

Wist u dat:

 • de vereniging al meer dan 60 jaar bestaat,
 • als grondslag de Bijbel fungeert,
 • de vereniging om de twee weken samenkomt,
 • er 20 keer per jaar wordt vergaderd,
 • we samenkomen in KC “Maranatha”,
 • de vereniging 36 leden telt,
 • gasten ook zeer welkom zijn,
 • de vergaderingen als zeer leerzaam worden ervaren en plaatsvinden in een ontspannen sfeer,
 • er regelmatig een gastspreker aanwezig is om een actueel onderwerp te behandelen,
 • u/jij nadere informatie kan vinden in het kerkblad en hier op de site
 • u gerust een bestuurslid of ander lid om nadere informatie kan vragen.

Er wordt uitgezien naar uw komst!!!!

Rooster 1e halfjaar 2018

maandag 8 januari Hervormde Vaan december 2017 – OT
maandag 22 januari Hervormde Vaan december 2017 – NT
maandag 12 februari Hervormde Vaan januari 2018 – OT
maandag 26 februari Hervormde Vaan januari 2018 – NT
maandag 12 maart Hervormde Vaan februari 2018 – OT
maandag 26 maart Hervormde Vaan februari 2018 – NT
maandag 9 april Hervormde Vaan maart 2018 – OT
maandag 23 april Hervormde Vaan maart 2018 – NT
maandag 14 mei Inleiding door lid

Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven

Voor elke datum geldt: Deo Volente