Kinderclub Het Anker

Vanaf de start van het winterseizoen tot aan de meivakantie houdt de Kinderclub om de twee weken in het knutsellokaal van Maranatha haar clubavonden. Deze data worden gepubliceerd in het kerkblad. Op deze avonden zijn alle kinderen van 6 t/m 11 jaar van harte welkom. Dit zijn de kinderen van onze eigen gemeente, maar de Kinderclub wil ook graag voor de rand- en buitenkerkelijke kinderen en zij die bij een ander kerk horen haar deuren openstellen.

Op de Kinderclub willen we de kinderen een leuke en ontspannende avond geven, waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Op de avonden zingen we liederen uit een muziekbundel die we speciaal voor de Kinderclub hebben gemaakt en wordt er een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen of een verhaal met daarin een Bijbelse boodschap. De rest van de avond vullen we meestal met het maken van een knutselwerkje.

Om je leidinggevende kwaliteit te ontwikkelen, kun je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur of één van de andere leidinggevenden. Vind je het leuk om iets met kinderen te doen of ben je creatief met knutselwerkjes, muziek, vertellen, …? Informeer dan eens vrijblijvend!

Elk seizoen hebben we ook een avond voor de Kerstviering en voor Pasen. Op één van deze avonden nodigen we ook de ouders en andere belangstellenden uit. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke avond en een uitstapje met alle kinderen en leidinggevenden.

De clubavonden zijn op:

Woensdag:
van 18:45 tot 20:15 uur
(groep 3, 4 en 5)

Donderdag:
van 18:45 tot 20:15 uur
(groep 6, 7 en 8)

 

 

Mailen kan via: kinderclubhetanker@hervormdoudbeijerland.nl

Voorzitter: Lydia Brussaard- de Geus, Merel 7,   tel. (0186) 68 46 94
Secretaris: Marjolein Weeda- Slingerland, tel. (0186) 68 58 50

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente